PeerSCOaching

Een coachingsbureau dat vanuit het ‘peer-gedachtengoed’ werkt. Peer staat namelijk voor: gelijke/gelijkwaardigheid. PeerSCOaching biedt dus begeleiding aan, aan gelijken op een gelijkwaardig niveau op basis van ervaringsdeskundigheid. PeerSCOaching heeft als doel het functioneren van de coachee te optimaliseren en hem of haar de regie van zijn/haar leven weer in eigen handen te nemen.

PeerSCOaching biedt de volgende diensten aan:

– Op een laagdrempelige wijze mensen te helpen, begeleiden en te coachen in hun proces naar een verbeterde kwaliteit van het leven.

– Werkgevers bewust maken van eventuele psychische aandoeningen én de effecten/impact van verschillende culturele achtergronden, religie en opvoeding in het arbeidsproces.

– Het begeleiden en coachen van mensen met niet-westerse culturele achtergronden die zich in de samenleving achtergesteld voelen.

– Coaching en begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling, communicatie en/of gedragsverandering.

– Maatwerk voor mensen met een niet-westerse achtergrond.

– Het geven van gastcollege over depressie en de culturele invloed op het mentale welzijn.

Alle bovengenoemde diensten worden op maat aangeboden op basis van de wensen en behoeften van de coachee.