MHFA-training

Mental Health First Aid 

  • je leert eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen
  • je ontvangt informatie over veelvoorkomende psychische aandoeningen
  • je leert hoe je in een crisissituatie kunt handelen
  • je leert hoe je de juiste hulpdiensten kunt alarmeren

Bij volledige deelname ontvang je een bewijs van deelname. Een certificaat, met een geldigheidsduur van 3 jaar, wordt verstrekt als je het examen met goed gevolg hebt afgelegd.