Trainingen conform het PEERS-methode (Passion, Emotions, Equalty, Reflection, Support) met als doel mensen hun eigen passie te laten ontdekken en vanuit daar een van de volgende stappen maken:

– Je huidige baan aanhouden en je passie volgen in de vorm hobby
– Je huidige baan aanhouden en je passie volgen in de vorm van vrijwilligerswerk
– Een carrièreswitch maken intern of extern
– Volledig gaan ondernemen vanuit je eigen passie
– Via een uitkering een start maken in het volgen van je passie en het participeren in de samenleving.
– Het ombuigen van belemmerende overtuigingen naar krachtige en helpende overtuigingen
– Het geloven in zelfregie en de eigen kracht om succesvol te zijn in het leven
– Het verwerken van trauma’s en het loslaten daarvan, zodat je je vrij kunt voelen.

De trainingen zijn vooral gericht op het leren kennen van jezelf, het een omgaan met verschillende problematiek en/of het verwerken daarvan, het ontdekken van je passie en op een eigen wijze daar invulling aan geven, zodat iedereen zich weer verbonden voelt in de maatschappij.

 

Tarieven:
Kennismakingsgesprek:  gratis
Pakketprijs (10 weken a 2 uur)   €  650,- ex. BTW