De trainingen zijn vooral gericht op het leren kennen van jezelf, het een omgaan met verschillende problematiek en/of het verwerken daarvan, het ontdekken van je passie en daar invulling aan geven, zodat je weer verbonden voelt in de maatschappij en met jezelf.

PEERS-Methode (van klacht naar kracht)
P = Passion (Passie)
E = Emotions (Emoties)
E = Equalty (Gelijkheid)
R = Reflection (Reflectie)
S = Support (Ondersteunen)

Doel:
Mensen helpen om hun eigen passie te ontdekken in een traject van 3 maanden met een 1 per week een bijeenkomst van 2,5uur. Door eigen ervaringen heb ik ontdekt dat een balans in eigen emoties (Emotions), bewustzijn van gelijkheid (Equalty) en zelfreflectie (Reflection) de basis vormen bij het ontdekken van je eigen Passie (Passion) wat jou ondersteunt (Support) bij de realisatie van je dromen.

Tevens is het programma ook zodanig opgebouwd dat jij zelf Support kan zijn voor een ander (PEER to PEER gedachte)

Stappen:
1e maand: Werken aan je eigen Emoties
1e maand: Het begrijpen van je eigen Emoties
2e maand: Het reflecteren van je eigen emoties en gedrag
2e maand: Het ontwikkelen van de waarde gelijkwaardigheid
3e maand: Het ontdekken van je passie
3e maand: Het ondersteunt worden om je passie vorm te geven

Het vinden van je passie en daarmee naar betaald werk, vrijwilligerswerk of gewoon meedoen in de samenleving draagt het bij aan het welbevinden van een mens.

Tarieven:
Kennismakingsgesprek: gratis
Pakketprijs € 875,- incl. BTW