Kosten Creatrix®

Het peerSCOaching Creatrix® programma is een maatwerktraject en wordt afgestemd op jouw situatie. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan ik een goed beeld krijgen van wat jij nodig hebt om een blijvende verandering te realiseren. Vervolgens kunnen we afspraken maken over de bijbehorende kosten en eventuele betaaltermijnen.

Resultaatgarantie
Als jij besluit om te starten met het peerSCOaching Creatrix® programma en er voor 100% voor gaat, krijg je van mij resultaatgarantie. Dat betekent dat we van tevoren afspreken wat jouw gewenste resultaat is en dat we het programma pas afsluiten als dit resultaat is behaald.

Vergoedingen
Goed nieuws! Op een aantal manieren kun je de kosten voor coaching (voor een deel) vergoed krijgen.

Via de belasting
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via de werkgever
De meeste werkgevers stellen een jaarlijks individueel budget beschikbaar voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie. De kosten van een training of cursus zijn meestal veel hoger dan die van een coachingstraject.
Een coachingstraject wordt als veel effectiever ervaren, omdat een 1-op-1 maatwerktraject volledig toegespitst is op wat de individuele medewerken nodig heeft. Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever, leidinggevende, personeelszaken of check de CAO. Ook zijn werkgevers in overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten voor coaching te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
Bijvoorbeeld als de coaching wordt ingezet bij burn out preventie, langdurig ziekteverzuim of bij een re-integratietraject. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie.
Je kunt met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.